Hävittäjäpuheita

Reservin luutnantti Alia Dannenberg (vas.) esitti (Karjalainen 24.1.) uusien hävittäjien tuottavan 5% hiilidioksidipäästöistämme. Samoin hän katsoo hävittäjien olevan tarpeettomia niiden käytön rajoittuessa hyökkäystarkoitukseen. Hävittäjien sijaan hän kehotti pikemminkin hankkimaan huomattavasti edullisempaa pitkän kantaman it-aseistusta.

Liikenne tuottaa noin 20% hiilidioksidipäästöistämme. Tästä lentoliikenne tuottaa noin 2%, josta Ilmavoimat n. 13%. Kun hävittäjien päästöt tästä ovat alle 50%, on niiden osuus Suomen kokonaispäästöistä vain noin 0,026%. Dannenbergin esittämä 5% ei sovi edes hänen puolueensa vaaliohjelman toleransseihin! Ilman uskottavaa puolustusta päästöt voivat olla moninkertaiset, oli koneet yllämme sitten Naton tai muiden tahojen.

Hävittäjiä ei hankita hyökkäystä varten vaan ne ovat monitoimihävittäjinä osa Suomen puolustusratkaisua. Niiden aseistuksena käytetään mm. torjuntaohjuksia hyökkääjän koneita vastaan. Puolustukselliseen sodankäyntiin kuuluu maahantunkeutujan torjunta. Hyökkääjä tai maahantunkeutuja joutuu pohtimaan offensiivinsa onnistumista, mikäli tietää puolustuksella olevan käytössä uudenaikainen ja iskukykyinen aseistus sekä harjoiteltu yhteistyökyky eri aselajien kanssa. Uhkatilanteessa hävittäjien torjuntatoiminnalla saadaan myös aikaa siviiliväestön evakuoinneille ja yhteiskunnan elintärkeiden kohteiden suojaamiselle.

Pitkän kantaman it-ohjuspatteristo ei suorita lähi-ilmatorjuntaa kantaman ollessa vain n. 40km. Hävittäjien valvonta- ja yhteistoimintakykyä sekä nopean torjunnan ominaisuuksia ei voida korvata it-aseilla eikä yksin maavoimillakaan. Hävittäjien hankinnan estyessä tehdään strateginen valinta siitä, mitä osaa Suomesta puolustetaan. Tällöin ensisijaisesti suojattavat kohteet tuskin sijaitsevat Itä-Suomessa! On tavallaan tehtävä arvovalinta siitä, mikä osa Suomesta jätetään puolustamatta. Vastaavia ratkaisuja tosin on jo tehty mm. puolustusministeri Wallinin aikana, jolloin maavoimien sijoittelulla jätettiin tietoisesti isoja, strategisesti tärkeitä alueita ilman pysyviä joukkoja.

Meillä on lähdetty siitä, että pidämme isänmaatamme puolustamisen arvoisena. Koulutettu reservi ja ajanmukainen aseistus ovat tärkeä osa puolustuskykyä ja torjuvat jo itsessään hyökkäystä tai terroritekoa suunnittelevan aikeita.

Jätä kommentti