Kontiolahti on aina huolehtinut lapsistaan ja nuoristaan

Kontiolahden kunnanvaltuuston keskustan ryhmäpuheenvuoro 10.12.2019

Herra puheenjohtaja! Arvoisat valtuutetut! Hyvä lehteriyleisö! Hyvät viranhaltijat!

Lukion ja yläkoulun yhteisessä itsenäisyys- ja lakkiaisjuhlassa viime keskiviikkona lukion opiskelija Anastasija Stepanov piti hienon puheen, jossa hän kuvasi suomalaisten matkaa Seitsemän veljeksen  Jukolan poikien kokemana Impivaaran saloilta, Toukolan poikien ja lukkarin kanssa tappelevista metsäläisistä sivistyneiksi koulua käyneiksi talonpojiksi, kansalaisiksi. Miten koulu onkaan tehnyt meistä yhden Euroopan sivistyneimmistä kansoista.

Meidän on huolehdittava lapsistamme ja nuoristamme

Mekin kontiolahtelaiset olemme osa tätä menneen Jukolan kylätappelijoiden ja juovuksissa riehuvien nuorukaisten sukua. Olisimme sitä edelleen, elleivät kunnanisämme olisi 150 vuotta sitten keväällä 1869 tehneet arvokasta ja kauas kantavaa päätöstä perustaa Kontiolahteen maakunnan ensimmäinen kansakoulu tytöille ja pojille. Tie on ollut pitkä, mutta osin tämän päätöksen tähden olemme tässä. Olemme Itä-Suomen lapsirikkain kunta, tervein kunta, toimeliain kunta, liikunnallisin kunta, monella mittarilla edistynein, maaseudun kuntien valio. Sitähän yhdessä laatimamme strategiakin kuvaa.

Tätä Kontiolahden koulutoimen 150-vuotisjuhlaa on meidän syytä viettää arvokkaasti. Koulutus ja sivistys ovat yhä keskeinen tekijä niin yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistäjäksi kuin myös tämän seutukuntammekin tulevaisuuden takaajaksi. Meillä on lähellämme yksi tämän maan parhaita koulutuskeskittymiä, yliopisto, ammattikorkeakoulu ja Riverian ammattioppilaitos. Meille on ilo, että nuoremme voivat jatkaa opintojansa kotiseudullaan. Se takaa yrityselämälle ja julkiselle sektorille osaavaa ja asuinseutuunsa sitoutunutta työvoimaa. Niin ei ole kaikkialla!

Tätä edellä sanottua haluan muistuttaa meille jokaiselle päättäjälle kun käymme murhe mielessä surkuttelemaan tilaamme, talouttamme, synkkiä näkymiä. Talouden tunnusluvut on kyllä aina huolella luettava, niitä tarkattava. Mutta jos jäämme vain niiden varaan, olemme mennyttä. Kuntamme on aina kantanut huolta lapsistaan. Se on ensimmäisenä rakentanut maalaislapsille koulunsa, kunnanisät ovat vaatimalla vaatineet karvalakki kourassa tänne lukiota. Tänne ovat palanneet töihin lukiomme ylioppilaat opettajiksi, lääkäreiksi, kunnan virkamiehiksi.

Strategia velvoittaa meitä päättäjiä ja virkamiehiä työhön kuntalaisten hyväksi

Emme ole laatineet strategiaa tapellen tai juovuspäissämme kuin Jukolan pojat. Strategia on täydellä järjellä tehty. Se on kasvun strategia. Kasvun, yrittämisen ja koulutuksen strategia. Olemme luvanneet olla rohkein yrittämisen ja työnteon ympäristö, kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö, innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö. Haluamme kasvua, kehitystä, eteenpäin menoa. Olemme luvanneet yrittää sitä, tarjota työnteolle, yrittämiselle, oppimisille mahdollisuuden. Sitä emme saa unohtaa!

Siksi emme me yksinkertaisesti voi olla rakentamatta lapsillemme ja nuorillemme, ja samalla perheille päiväkoteja ja kouluja homehtuneiden tilalle – emme voi olla tekemättä sitä. Jos me siitä syystä syöksymme vararikkoon tai tuhoon, kannamme siitä pysty päin vastuumme. Mutta sitä emme kestäisi että sanoisimme lapsillemme, nuorillemme ja perheillemme, että emme tarvitse teitä. Älkää tulko tänne!

Sama koskee kaavoitusta ja kunnallistekniikan rakentamista. Koko meidän tähänastinen kasvumme kuntana on pitkälti perustunut onnistuneeseen maanhankintaan, kaavoitukseen ja siihen, että tontteja asutusta varten on ollut saatavilla, lapsille on ollut päiväkodit ja koulut. Emme voi pysäyttää aloitettua ja hyväksi havaittua strategiaa.

Tämä strategiamme ja taloussuunnitelmamme rakentuu keskeisesti myös henkilöstömme ja johtavien virkamiestemme varaan. Osaavien ja työstään motivoituneiden kunnan työntekijöiden panos on keskeinen. Sitä on myös meidän päättäjien arvostettava ja muistettava ja heitä kannustettava. Meidän päättäjien tehtävänä on yrittää etsiä tälle työlle mahdollisuudet, taloudelliset ja toiminnalliset.

Talouden suunnittelu ja seurantaa vaatii uutta työryhmää

Suunnitelmakauden talouskysymyksiä ei toki voida ohittaa olankohautuksella vaikka nämä em. tarpeet ovatkin perusteltuja ja järkeviä. Ajattelen, että viimeistään nyt eri ryhmien johtavien luottamusmiesten sekä kunnan johtavien virkamiesten on syytä perustaa talous- ja suunnitteluryhmä. Sen tehtävän on kartoittaa tulevien investointien eri rahoitusmahdollisuudet, kartoittaa ja tarkentaa investointiohjelmaa sekä tarkastella investointiohjelman ja kunnan toimintojen yhteensopivuutta. Tämän ryhmän tehtävänä voisi olla myös tarkastella tarkemmin koko konsernin velka-astetta, lainoituksia ja riskejä sekä antaa selontekoja ja esityksiä talouden pitkälle tähtäävistä toimista.

Useassa eri kokouksessa ja ryhmässämmekin on kannettu syvää huolta työllisyydenhoidosta ja pitkäaikaistyöttömistä aiheutuvista rahoitusvastuusta, joka lähenee miljoonaa euroa. Tässäkin on tärkeää, että asiaan tartutaan vaikkapa viime valtuustossa esiin nousseen työllisyysseminaarin muodossa. Muutoin asia jää pelkäksi parran pärinäksi.

Talouden näkökulmasta yhä kestämättömämmäksi tulee se, että valtionosuuksia varhaiskasvatuksen ja opetustoimen osalta on pitkässä juoksussa leikattu. Koulu- ja päiväkotirakentamiseen ei ole enää 2000-luvun alun jälkeen saatu valtionavustusta. Erityisen tärkeää se olisi nyt kun huonon rakentamisen kulttuuri kaatuu kuntien niskaan. Valtion olisi tässä tilanteessa kannettava vastuutansa ja jaettava rakentamisavustuksia kunnille, joiden lapsiluvut ovat korkeita.

Muilta osin talous- ja toimintasuunnitelma on hyvin laadittu. Erityisesti uuden strategian rakenteen varaan perustuva tavoite- ja toimenpideasettelu on nyt jäntevöitynyt ja selkeä. Talous- ja toimintasuunnitelma on siksi hyvin luettava ja ymmärrettävä.

Hyvä keskusteluilmapiiri tuo hyviä päätöksiä

Olen iloinnut Kontiolahdella niin valtuusto- kuin hallitustyöskentelyssäkin hyvästä keskusteluilmapiiristä eri valtuustoryhmien välillä. Samaa avointa ja eri näkökulmia arvostavaa keskusteluilmapiiriä toivon niin yhtenäiskouluselvistystä kuin muitakin investointeihin vaikuttavia asioita käsiteltäessä.

Me olemme se taho, joka tekee Kontiolahden kuntaa ja kuntalaisia koskevat keskeiset päätökset. Niillä vaikutetaan kuntalaisten; lasten, nuorten, perheiden ja ikäihmisten elämään enemmän kuin arvaammekaan. Siksi päätösten valmistelu on tehtävä huolella puntaroiden vakavasti päätöstemme seurauksia.

Tehdään hyviä, rohkeita ja vastuullisia päätöksiä – yhdessä toinen toistamme kuunnellen!

Jätä kommentti