Liikenteen perusväylien korjausvelka – tienkäyttäjän surma

Liikenneväylien kunto herättää tiellä liikkujissa ja erityisesti ammattiliikenteessä suurta huolta. Huoli on erityisen tuttua Itä-Suomessa ja etenkin talvikunnossapitoon liittyen. Teiden kunnon heikkeneminen näkyy nopeus- ja painorajoitusten lisääntymisenä mutta myös lisääntyvinä onnettomuuksina ja tieltä suistumisina.

Perusväylien korjausvelka on tällä hetkellä 2,5 miljardia euroa eli noin 450 € jokaista suomalaista kohden. Väylän pääjohtaja Kari Wihlman katsoo, että “Kyseessä ei siis olisi mikään mahdoton summa ja parlamentaarisen työryhmän ehdottama vähintään 300 miljoonan euron vuotuinen korotus perusväylänpitoon on ehdottoman välttämätön.” (Tekniikka ja Talous 24.1.2019)

Vt 9 välillä Jännevirta – Viinijärvi

Pohjois-Karjalassa erityisesti valtateiden 23 ja 9 kohdalla korjausvelka näkyy jokaiselle käyttäjälle. Vt9 välillä Kuopio – Joensuu on vilkkaasti liikennöity tie, jossa on paljon työmatka-, bussi- ja tavaraliikennettä. Tavaraliikenne tulee lisääntymän Kuopioon rakennettavan Finnpulpin sellutehtaan takia. Etenkin väli Jännevirta – Viinijärvi on rakenteeltaan vanhanaikainen. Tiellä on useita vaarallisia liittymiä ja mutkaisia osuuksia.  On laadittava pikaisesti tarveselvitys, joka johtaa tiesuunnitelmaan ja peruskorjauksen rahoitukseen. Tielle on saatava aikaan laaja peruskorjaus, jossa tielinjaus tehdään vaarallisissa ja mäkisissä kohdin uudelleen. Tämä lisää tien turvallisuutta ja lyhentää matka-aikaa Joensuun ja Kuopion välillä. Samalla mahdollistuu joustavampi työmatka-ja tavaraliikenne kaupunkien välille.

Vt23 välillä Karvio – Viinijärvi

Toinen kunnoltaan heikko tieosuus on vt23 välillä Varkaus – Viinijärvi. Tielle on laadittu vuonna 2001 ja 2007 päivitetty tarveselvitys. Tien perusparantaminen ja ohituskaistojen rakentaminen välille Varkaus – Karvio on jo aloitettu. Välille Karvio – Viinijärvi ei tarveselvityksessä ole tehty riittävää suunnitelmaa tien parantamiseksi eikä ohituskaistojen rakentamiseksi. Tien runkorakenne Viinijärvi – Karvio välillä on pettänyt ja tie on vaarallinen niin huonon kuntonsa kuin kapeutensakin takia. Tiellä on runsasta kuormaliikennettä, joka suuntautuu viitostien ja Joensuun välille. Tien peruskorjaamaton osuus välillä Karvio – Viinijärvi tulee saada pikaiseen suunnitteluun ja rahoitukseen. Tien peruskorjaus edistää liikenneturvallisuutta ja parantaa kuorma- ja henkilöliikenteen sujuvuutta.

Raatekangas – Uuro väli nelikaistaiseksi

Kolmas Joensuun seudulla tarvesuunnitteluun otettava hanke on Raatekangas – Uuro väli Joensuusta pohjoiseen. Väli on runsasliikenteinen johtuen paitsi työmatkaliikenteestä myös pohjoiseen suuntautuvasta tavaraliikenteestä. Tie tulee laajentaa nelikaistaiseksi, kuten on tehty jo väylille Reijolan ja Ylämyllyn suuntaankin. Mallia keskuskaupungin lähestymisväylien hyvästä suunnittelusta ja rakentamisesta sekä rahoituksen saamisesta voi käydä ottamassa vaikkapa Kuopiosta.

Jätä kommentti