Nuoret työelämään

Suomessa on noin 60 000 alle 30-vuotiasta nuorta vailla tutkintoa ja työpaikkaa. Kyse on nuoren itsensä, hänen vanhempiensa ja jopa isovanhempiensa kohdalla yhteisestä tragediasta. Tuntuu sydänalaa myöten surulliselta, jos lapsella tai lapsenlapsella ei ole ammattia eikä työtä. Kaikki me haluaisimme, että lapsemme saisivat ammatin ja löytäisivät työpaikan. Työn kautta osaltamme rakennamme yhteiskuntaa, maksamme veroa ja teemme osamme toistemme eteen. Työ luo sosiaalisia suhteita, antaa merkitystä elämään, mahdollisuuden suunnitella elämää eteenpäin.

Kun 1970-luvulla oli 60 000 työtöntä, perustettiin Miettusen hätätilahallitus ratkaisemaan ongelma. Nyt olisi syytä vastaaville kansallisille toimille näiden nuorten elämäntilanteen korjaamiseksi. Nämä nuoret on saatava koulutuksen ja työelämän piiriin! Samalla on tehtävä parempia toimia, että koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymistä ei jatkossa tapahdu. Nuorelle on saatava kodin ja koulun kautta jo varhaisessa vaiheessa kokemuksia työelämästä ja eri ammateista. Työelämän sisällön ja työstä saatavan palkan on oltava nuorta kiinnostavaa. Teemme nuorelle karhunpalveluksen ellemme opeta häntä työhön vaan teemme kaiken hänen puolestaan.

Perusopetuksessa on luotava lisää kytköksiä työelämään työelämäyhteistyön, tet-jaksojen ja kesätöiden kautta. Kesätyö voisi olla perusopetuksessa ja lukiossa myös osa nuoren opintoja. Kuntien, julkisyhteisöjen, yritysten ja kolmannen sektorin on yhdessä tehtävä tulevaisuuden tekoja palkkaamalla nuoria kesätöihin.

Jokaisesta nuoresta on otettava koppi. Meillä ei ole varaa antaa kenenkään pudota koulutuksesta eikä työelämästä. Kyse on, ei vain näiden nuorten elämästä, vaan myös yhteisestä tulevaisuudestamme. Meidän jokaisen on voitava osallistua yhteiskuntamme rakentamisen ja vastuunkantoon siitä.

Jätä kommentti